Алты

 

 

Әлемдік мәдениетте «алты» санының символикасы өте алуан түрлі: Үндістанда кеңістіктің алты өлшемін (жоғары, төмен, артқа, алға, солға, оңға) бейнелейді; ал пифагоршылар арасында – кездейсоқтық, сәттілік немесе бақыт белгісі. Христиандықта алтылық кемелдік, толықтық және жаратылыстың алты күнін білдіреді.
 
 

Түркі мәдениетінде бұл санның ерекше маңызды көріністері байқалмады. Қазақтың әйгілі «Алты алаштың баласы» деген сөзі кең мағынада «халықтар одағы» дегенді білдіреді. Бұл өрнекке қатысты нақты және сенімді деректер бекітілмеген. Бірақ «алты алаш» ұғымы түркі халықтарының, соның ішінде қазақтардың, татарлардың, башқұрттардың, қырғыздардың және т.б.-ның ежелгі Орта Азиялық бірлестігін білдіреді деп болжауға болады.

.