Жеті

 

 

«Жеті» – қасиетті сан және әлемнің көптеген мәдениеттерінде құдайлықтың нышаны. Ежелгі гректер бұл санды ең жоғары кемелдік деп таныды, сонымен қатар ол Афина құдайының атрибуты болды. Қазақ мәдениетінің барлық киелі сандарының ішінде «жеті шелпек», «жеті ата», «жеті жарғы», «жеті қазына», «жеті жұт» және т.б. салттарында көрініс тапқан «жеті» саны айрықша орын алады.
Жаңа жылдың алғашқы шуақты күндерін бейнелейтін Наурыз көжені дайындауда жеті түрлі азықты пайдалану керек. «Жеті» санының символизмі қазақтардың әлемдік тәртіп туралы дәстүрлі түсініктерін көрсетеді: онда толықтық ұғымы жатыр, жетістік мәні – шегі жаңартылған («жет» – императивті «жету», жету, жету ). «Жеті» санының символизмі әлемнің Тәңірлік бейнесінің тұтастығын береді деп болжауға болады: үш бөлікті тік және төрт жақты көлденең.

.