Сегіз

 

 

Әлемдік мәдениеттегі «сегіз» саны кемелдік пен толықтық нышаны ретінде әрекет етеді. Қазақ мәдениетіндегі кемел тұлға туралы дәстүрлі ой-пікірлер сыйымды идиома – «Сегіз қырлы, бір сырлы», семантикалық аудармада «Сегіз қырлы бір тұтас болмыс» деген мағынаны білдіреді. Әдетте, қазақтар дарынды адам – қолөнерші, ақын, күйші, бақсы және т.б. туралы осылай айтады.

«Сегіз» саны адам танымының/тәңірлік рухани ілімінің мән-мағынасының әр саладағы жетістігінің белгісі, бұл сегіз дарын, сегіз сұрапыл, сегіз зат және т.б. иеленуінде көрінеді. Сегіздік – Ғаламдық Таудың Әлемдегі жалғыз шыңына – Тәңірлік адамының рухани дамуының ең биік нүктесіне апаратын сатылы, кедір-бұдыр жол.

.