Бiр

 

 

Әлемдік мәдениеттегі «бір» саны бастапқы бірлікті, бастауды және Жаратушыны білдіреді, сонымен қатар адамның микрокосмос ретіндегі нышаны болып табылады. Түркі/қазақ мәдениетінде бұл сан «Бір Тәңір» (бір Тәңір/бір Құдай) өрнегінде бейнеленетін Ғаламның Бірлігі мен Құдайдың Бірлігін білдіреді, яғни «бір» саны барлық бастамалардың басы болып табылады, сонымен бірге біртұтастықты, бірпікірлестікті және тіпті абсолютті тыныштықты білдіреді.
 

«Жалғыз» сөзі теріс коннотацияға ие (бұл дәстүрлі қоғамдағы адамдардың түсінігі үшін табиғи), «жалғыздық» (жалғыздық), ол халықтық дүниетанымда тек құдіретті Алла Тағала мен Ғаламға ғана тән – «жалғыздық Құдайға ғана жарасады»; «жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас» – бұл жалғыз адамның әлсіздігін көрсетеді.

.